Erikoissairaanhoidon alasajo tuli Raumalle kalliiksi


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi raportin sairaaloiden tuottavuudesta vuonna 2016. Rauman sairaala oli raportin mukaan tuottavin sairaala vertailtaessa keskenään muita samankokoisia sairaaloita.

Tämän vuoden alussa Rauman sairaalassa loppui valtion mahtikäskyllä leikkaussalitoiminta, vain paikallispuudutuksessa tehtävät pienemmät toimenpiteet saivat jäädä. Rauman sairaalassa leikkaushoidossa kävi merkittävä määrä lähikuntien potilaita ja kun tästä toiminnasta kertyneet tulot ja menot laskettiin yhteen, merkittiin tämän vuoden talousarvioon 1,2 miljoonan euron kasvu Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutukseen leikkausten siirtyessä Poriin. Nyt on käynyt selväksi, että tämä ei kuitenkaan riitä. Syyskuun loppuun mennessä sairaanhoitopiiri on laskuttanut Raumalta jo 1,8 miljoonaa euroa enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Samalla naapurikuntien asukkaat ovat käyttäneet Rauman sairaalaan jäljellä jäänyttä erikoissairaanhoitoa entistä vähemmän, jolloin tulot ovat jääneet 0,8 miljoonaa euroa pienemmiksi.

Raumalaiselle veronmaksajalle ei siis tullutkaan säästöä vaan kustannukset kasvavat tänä vuonna erikoissairaanhoidon osalta edellisestä pääteltynä 1,5 -2,0 miljoona euroa. Toinenkin vaihtoehto olisi ollut.

Valmistelin vs. sosiaali- ja terveysjohtajana keväällä 2017 Rauman sairaalan leikkaustoiminnan ulkoistamista ja kilpailutusta, jonka tarkoituksena oli turvata entisen laajuisen leikkaustoiminnan jatkuminen. Valmistelun pysäytti sosiaali- ja terveysvaliokunta haluamalla lausunnon maakunnan valmistelijoilta. Päätös syntyi SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajien äänillä toukokuussa 2017 6-5. Lausuntopyyntöpäätös merkitsi samalla ulkoistamisen estämistä, koska uuden ulkoistetun toiminnan olisi pitänyt alkaa ennen vuoden 2018 alkua. Leikkauksia ei haluttu tehdä Raumalla yksityisenä toimintana raumalaisten tekemänä vaan annettiin ne ennemmin Poriin ja lisättiin liikennettä 8-tielle. Nyt Poriin ajavat esimerkiksi päiväkirurgista leikkausta varten hoitajat ja lääkärit sekä potilaat peräkkäin ja tulevat iltapäivällä takaisin.

Rauman päättäjät pohtivat parhaillaan ensi vuoden talousarviota. Toivotan heille huolellista harkintaa ja viisautta. Erikoissairaanhoidon tarve ei raumalaiselta potilaalta katoa vaikka Raumalta säästösyistä lopetettaisiin vielä jäljellä oleva erikoissairaanhoito. Toisaalta tyhjiksi jäävistä sairaalan tiloista maksetaan entisen suuruinen vuokra, koska sopimus on sisällöltään
”kaikki tai ei mitään” ja mm. päivystyksen tilat kuuluvat sopimukseen.

Kaupunki haluaa olla vetovoimainen ja julistaa olevansa rohkea. Toivon näkeväni sanojen mukaisia tekoja.

Marja-Leena Alho
Entisen Rauman aluesairaalan entinen johtava ylilääkäri