Kampanjateemat

Sote

SOTE on jälleen uuden hallituksen työlistalla, lääkärin näkemystä tarvitaan eduskunnassa. Painopistettä uudistamisessa on siirrettävä hallinnosta asiakas- /potilaskeskeisen toiminnan toteuttamiseen. Aiemmat tavoitteet sujuvasta hoitoon pääsystä on pidettävä keskiössä. Erityistä huomiota on lainsäädännön taholta kiinnitettävä laadukkaan saattohoitopalvelun turvaamiseen koko väestölle.

Koulutus

Koulutuksen on oltava korkeatasoista tulevaisuudessakin ja tutkimus- ja innovaatiotoimintaan on löydyttävä riittävä rahoitus. Tämä on avain siihen, että työpaikat pysyvät Suomessa, tuotannon jalostusaste on korkea ja vienti vetää. Taloudenpyörien on pyörittävä ja työllisyyden oltava korkealla tasolla, jotta meillä riittää verotuloja terveydenhuollon, koulutuksen ja hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi.

Ympäristö

Suomessa on ympäristöteknologiaa, jonka vientiä pitää edistää. Suomi voi olla suunnannäyttäjä ympäristöongelmien ratkaisussa. Ilmastotekoja voidaan tehdä muuttamalla verotuksen painopistettä tulojen verotuksesta kulutuksen verotukseen sekä haittaverotuksella.